Ưu đãi 8 Hộp Viên Dạ Dày Plus Tặng 1 Hộp và 2h Trà Dạ Dày

2,300,000

Mua 4 hộp Viên dạ dày plus x300k + tặng 1h trà dạ dày = 1.200k

Mua 8 hộp Viên dạ dày plus x287k + tặng 1 hộp + 2h trà dạ dày = 2.300k

Mua 12 hộp Viên dạ dày plus x284k + tặng 2 hộp + 3h trà dạ dày = 3.400k