12 Hộp Thanh đường GAMOSA + Tặng 5h Megatec

2,280,000

Bấm “Liên hệ với chúng tôi” để nhận thêm mã ưu đãi từ 30K – 150K/Đơn hàng.

Mua 2 hộp gamosa + tặng 1h Bogatra = 500k

Mua 4 hộp gamosa + tặng 1h Megatec = 920k

Mua 6 hộp gamosa + tặng 2h Megatec = 1.290k

Mua 12 hộp gamosa + tặng 5h Megatec = 2.280k