Mua 12 Nano Curcumin Tam Thất Xạ Đen PLUS + Tặng 3 trà

3,240,000

Bấm “Liên hệ với chúng tôi” để nhận thêm mã ưu đãi từ 30K – 150K/Đơn hàng.

Mua 4 hộp nano curcumin tam thất xạ đen x290k + tặng 1h trà ttxd = 1.160k

Mua 8 hộp nano curcumin tam thất xạ đen x280k + tặng 2h trà ttxd = 2.240k

Mua 12 hộp nano curcumin tam thất xạ đen x270k + tặng 1 hộp = 3.240k

Mua 24 hộp nano curcumin tam thất xạ đen x244k + tặng 2 hộp = 5.850k