Combo 12 hộp Nano Curcumin HP tặng 2 hộp và 3 hộp trà dạ dày

3,420,000

Bấm “Liên hệ với chúng tôi” để nhận thêm mã ưu đãi từ 30K – 150K/Đơn hàng.

Mua 4 hộp nano curcumin HP x285k + tặng 1h trà dạ dày = 1.140k

Mua 8 hộp nano curcumin HP x285k + tặng 1 hộp + tặng 2h trà dạ dày = 2.280k

Mua 12 hộp nano curcumin HP x285k + tặng 2 hộp + tặng 3h trà dạ dày = 3.420k

Nano Curcumin Hp 800
This item: Combo 12 hộp Nano Curcumin HP tặng 2 hộp và 3 hộp trà dạ dày
3,420,000
3,420,000
55,000