3 Gói bình vị nam bệnh viện 354 – Tổng cục hậu cần

310,000

BẢO ĐẢM 100% CHÍNH HÃNG

– Mua 3 gói Bình Vị Nam giá 310.000đ (103.000đ/g, SD 1 tháng) + 35k ship.

– Mua 6 gói Bình Vị Nam giá 630.000đ (105.000đ/g, SD 2 tháng), Miễn ship.

– Mua 9 gói Bình Vị Nam giá 900.000đ (100.000đ/g, SD 3 tháng), Miễn ship.

– Mua 12 gói Bình Vị Nam giá 1.140.000đ (95.000đ/g, SD 4 tháng), Miễn ship.

3g Binh Vi Nam
This item: 3 Gói bình vị nam bệnh viện 354 - Tổng cục hậu cần
310,000
310,000
55,000