Slim Body New Học Viện Quân Y

390,000

Bấm “Liên hệ với chúng tôi” để nhận thêm mã ưu đãi từ 20K – 80K/Đơn hàng.

Mua 2 hộp Slimbody new x 350k =700k,

Mua 3 hộp Slimbody new x 300k = 900k,

Mua 4 hộp Slimbody new x 280k = 1.120k

This item: Slim Body New Học Viện Quân Y
390,000
390,000
1 × Combo: 1 Slim Body + 3 trà slimutea
Các gói ưu đãi
Combo 1h Slimbody + 3h trà slimutea
Combo 2h Slimbody + 6h trà slimutea
Combo 3h Slimbody + 9h trà slimutea
Combo 4h Slimbody + 12h trà slimutea
540,000